Μουσειακή Αγωγή

3 Δεκεμβρίου 2011

Μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, οι μαθητές του σχολείου μας καλούνται να λάβουν βασικά στοιχεία μουσειακής αγωγής, τα οποία θα αξιοποιήσουν μέσω της επιτόπιας έρευνας σε συγκεκριμένους μουσειακούς χώρους της πόλης μας με παράλληλη αυτενέργεια και διαδραστική συσχέτιση της μάθησης και της πολιτιστικής επιμόρφωσης.

Η εξοικείωση με το χώρο των Μουσείων, ενός από τους κατεξοχήν θεσμούς που ενεργοποιούν την πολιτισμική κληρονομιά, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων, προκειμένου για την πολιτισμική τους αφύπνιση και συνειδητοποίηση και την περαιτέρω οικειοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα συγκεκριμένων μουσείων (με παιχνίδια, ερωτηματολόγια, δραματοποιήσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες), οι μαθητές βιώνουν μια ψυχαγωγική εμπειρία που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους με ταυτόχρονη καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και του προβληματισμού, καθιστώντας τους ικανούς να αντιληφθούν τη βιωματική επικαιροποίηση του παρελθόντος μέσα από πτυχές της τρέχουσας καθημερινότητας και της σύγχρονης πραγματικότητας.

Τα ποικίλα ερεθίσματα που διαθέτουν στις συλλογές τους τα μουσεία και ο ελκυστικός τρόπος παρουσίασης και οικειοποίησής τους από το κοινό των μαθητών μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένων παιδαγωγικών εφαρμογών, ενισχύουν το έργο του σχολείου που τείνει στην πνευματική καλλιέργεια των νεαρών ατόμων. Έτσι, ένας κόσμος γνώσεων, σχέσεων, νοημάτων και ψυχαγωγίας ανοίγεται μπροστά στα μάτια των μαθητών και ανιχνεύεται διαμέσου της ομαδικής συνεργατικής έρευνας και της συμμετοχικής απασχόλησης, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τους στόχους του Νέου Σχολείου.

Σε πρώτη φάση, δυο τμήματα της Τρίτης Γυμνασίου θα δραστηριοποιηθούν πάνω στις συλλογές και στο εκπαιδευτικό υλικό του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα με παράλληλη ενημέρωση σε επιλεγμένο υλικό που έχουν επεξεργαστεί οι υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος.

Αν μη τι άλλο, έχοντας τις Μούσες οδηγό το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης αρχίζει μια στοχευμένη περιήγηση στα σύγχρονα τεμένη της ανοιχτής γνώσης και ψυχαγωγικής επιμόρφωσης των Γραμμάτων και των Τεχνών, τα Μουσεία.

Από τη δράση της Μουσειακής Αγωγής κατά τη χρονιά 2011-2012 εμπλουτίστηκε η Βιβλιοθήκη του Μουσικού Σχολείου με δωρεές βιβλίων, εντύπων και DVD από τα μουσεία τα οποία επισκέφτηκε η ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ!

Εκπαιδευτική δράση μουσειακής αγωγής του σχολείου μας
που αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών του γυμνασίου
με μουσεία της πόλης μας
και στην πολιτιστική επιμόρφωση των συμμετεχόντων
μέσω της επιτόπιας έρευνας
και της παιδαγωγικής αυτενέργειας.

 __

Ενδεικτικά:
Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Μουσείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού
Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

5 Δεκεμβρίου 2011:1η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα

14 Δεκεμβρίου 2011: 2η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

22 Μαρτίου 2012: 3η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

28 Μαρτίου 2012: 4η εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ι.Α.Π.Ε. & Ε.Σ.Μ.Β.Ε.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αντωνίου Παναγιώτα, Αρζόγλου Αναστασία, Τζημούλη Ελένη (2011-2012)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012: 1η εκπαιδευτική δραστηριότητα “Δύο φορές ξένοι” του Μουσείου Μπενάκη

18 Δεκεμβρίου 2012: 2η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

15 Μαρτίου 2013: 3η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αρζόγλου Αναστασία, Τζημούλη Ελένη (2012-2013)

Το κείμενο συντάχθηκε και το υλικό παραχωρήθηκε από τις υπεύθυνες καθηγήτριες της Μουσειακή Αγωγής