Εξετάσεις


Σημαντικά άρθρα

Εισαγωγικές εξετάσεις

Περιγραφή της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων μαθητών

Κατατακτήριες εξετάσεις

Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη


Ανακοινώσεις σχετικές με τις εισαγωγικές εξετάσεις του ΜΣΘ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανακοινώσεις σχετικές με τις κατατακτήριες εξετάσεις του ΜΣΘ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Έγκαιρη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοινώσεις για το πρόγραμμα και την εξεταστέα ύλη των ενδοσχολικών εξετάσεων του ΜΣΘ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ