Δραστηριότητες


Μαθήματα που διενεργούνται στο πλαίσιο "Ανοιχτό Σχολείο" από εκπαιδευτικούς του σχολείου και προσωπικότητες της Τέχνης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές και αξιολογήσεις προσφορών πολυήμερων εκδρομών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία για τις δράσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μας. Περιλαμβάνονται υποκατηγορίες για κάθε μία δράση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Oι εκδηλώσεις του σχολείου ταξινομημένες κατά σχολικό έτος. Επιλέξτε την ετικέτα της εκδήλωσης για φιλτράρισμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η κατηγορία συγκεντρώνει θέματα σχετικά με τους σχολικούς αθλητικούς αγώνες και την Ημέρα Αθλητισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ