Δραστηριότητες


Μαθήματα που διενεργούνται στο πλαίσιο "Ανοιχτό Σχολείο" από εκπαιδευτικούς του σχολείου και προσωπικότητες της Τέχνης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Εκπαιδευτικές επισκέψεις τμημάτων και τάξεων εντός και εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Πολυήμερες εκδρομές τάξεων και αξιολογήσεις προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Κατηγορία άρθρων για τις δράσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μας. Περιλαμβάνονται υποκατηγορίες για κάθε μία δράση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Oι εκδηλώσεις του σχολείου ταξινομημένες κατά σχολικό έτος. Επιλέξτε την ετικέτα της εκδήλωσης για φιλτράρισμα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Θέματα σχετικά με τους σχολικούς αθλητικούς αγώνες και την Ημέρα Αθλητισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ