Λειτουργία Σχολείου


Σημαντικά άρθρα

Πρόγραμμα μαθημάτων από Δευτέρα 20/9/2021

To εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων σε ισχύ

Δρομολόγια λεωφορείων 2020-2021

Τα δρομολόγια των λεωφορείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων 2019-2020

Ποιοι καθηγητές ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών

Ώρες υποδοχής γονέων 2019-2020

Ποιες ώρες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου


Η νομοθεσία για τα Μουσικά Σχολεία και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρόγραμμα σπουδών του Μουσικού Σχολείου και οι ερευνητικές εργασίες

ΑΡΘΡΟ

Ενημερωθείτε για το όριο απουσιών και τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο

ΑΡΘΡΟ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων για όλα τα τμήματα των τάξεων του σχολείου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και οι ώρες διεξαγωγής μαθημάτων

ΑΡΘΡΟ

Τα δρομολόγια των 8 λεωφορείων αναλυτικά με τις στάσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τμημάτων για την ενημέρωση φοίτησης των μαθητών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ενημέρωση γονέων για την επίδοση των παιδιών μέσα στην εβδομάδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΡΘΡΟ