Λειτουργία Σχολείου


Σημαντικά άρθρα

Πρόγραμμα μαθημάτων από 25 έως 29/09/2023

To εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων σε ισχύ

Δρομολόγια σχολικών λεωφορείων 2023-24

Τα δρομολόγια των λεωφορείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων 2022-23

Ποιοι καθηγητές ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών

Ώρες υποδοχής γονέων σχ. έτους 2022-’23

Ποιες ώρες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου


Η νομοθεσία για τα Μουσικά Σχολεία και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών του Μουσικού Σχολείου και οι ερευνητικές εργασίες

ΑΡΘΡΟ

Ενημερωθείτε για το όριο απουσιών και τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο

ΑΡΘΡΟ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων για όλα τα τμήματα των τάξεων του σχολείου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και οι ώρες διεξαγωγής μαθημάτων

ΑΡΘΡΟ

Τα δρομολόγια των 8 λεωφορείων αναλυτικά με τις στάσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τμημάτων για την ενημέρωση φοίτησης των μαθητών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Ενημέρωση γονέων για την επίδοση των παιδιών μέσα στην εβδομάδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΡΘΡΟ