Λειτουργία Σχολείου


Σημαντικά άρθρα

Δρομολόγια λεωφορείων 2021-2022

Τα δρομολόγια των λεωφορείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων 2021-2022

Ποιοι καθηγητές ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών

Ώρες υποδοχής γονέων σχ. έτους 2021-’22

Ποιες ώρες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου


Η νομοθεσία για τα Μουσικά Σχολεία και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών του Μουσικού Σχολείου και οι ερευνητικές εργασίες

ΑΡΘΡΟ

Ενημερωθείτε για το όριο απουσιών και τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο

ΑΡΘΡΟ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων για όλα τα τμήματα των τάξεων του σχολείου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και οι ώρες διεξαγωγής μαθημάτων

ΑΡΘΡΟ

Τα δρομολόγια των 8 λεωφορείων αναλυτικά με τις στάσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τμημάτων για την ενημέρωση φοίτησης των μαθητών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Ενημέρωση γονέων για την επίδοση των παιδιών μέσα στην εβδομάδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΡΘΡΟ