Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, όπως διαμορφώθηκε για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΣΘ

Μουσική πρόταση

Μουσική πρόταση

Λειτουργία Σχολείου

Άρθρα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς από την κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

12 Μαΐου 2022

Πρόγραμμα Μαθημάτων

To εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων σε ισχύ

3 Οκτωβρίου 2021

Δρομολόγια λεωφορείων

Τα δρομολόγια των λεωφορείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

14 Οκτωβρίου 2021

Υπεύθυνοι τμημάτων

Ποιοι καθηγητές ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών

12 Οκτωβρίου 2021

Ώρες υποδοχής γονέων

Ποιες ώρες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου