Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Υπενθύμιση για Α.Δ.Υ.Μ.

Υπενθυμίζουμε στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου της ερχόμενης σχολικής χρονιάς ότι, με την έναρξή της, θα πρέπει να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Τα σχετικά έγγραφα θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Μουσική πρόταση

Μουσική πρόταση

Baden Powell - Samba Triste

Λειτουργία Σχολείου

Άρθρα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς από την κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

21 Δεκεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Μαθημάτων

To εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων σε ισχύ

11 Σεπτεμβρίου 2018

Δρομολόγια λεωφορείων

Τα δρομολόγια των λεωφορείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

30 Σεπτεμβρίου 2019

Υπεύθυνοι τμημάτων

Ποιοι καθηγητές ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών

27 Νοεμβρίου 2019

Ώρες υποδοχής γονέων

Ποιες ώρες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου