Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Παρουσίαση μουσικών οργάνων

Το Μουσικό Σχολείο θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια σειρά από βίντεο, για να γνωρίσουν οι υποψήφιοι των εισαγωγικών εξετάσεων τα μουσικά όργανα που διδάσκονται σε αυτό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μουσική πρόταση

Μουσική πρόταση

Λειτουργία Σχολείου

Άρθρα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς από την κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

15 Οκτωβρίου 2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων

To εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων σε ισχύ

3 Οκτωβρίου 2021

Δρομολόγια λεωφορείων

Τα δρομολόγια των λεωφορείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

14 Οκτωβρίου 2021

Υπεύθυνοι τμημάτων

Ποιοι καθηγητές ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών

27 Νοεμβρίου 2019

Ώρες υποδοχής γονέων

Ποιες ώρες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου