Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Παρουσίαση μουσικών οργάνων

Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής στο YouTube με τα μουσικά όργανα που διδάσκονται στο σχολείο, για να βοηθηθηθούν οι μαθητές τις Α΄ γυμνασίου στην επιλογή του ατομικού οργάνου.

Παρουσίαση μουσικών οργάνων

Μουσική πρόταση

Λειτουργία Σχολείου

Άρθρα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς από την κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

24 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Μαθημάτων

To εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων σε ισχύ

9 Σεπτεμβρίου 2023

Δρομολόγια λεωφορείων

Τα δρομολόγια των λεωφορείων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

25 Οκτωβρίου 2023

Υπεύθυνοι τμημάτων

Ποιοι καθηγητές ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών

8 Δεκεμβρίου 2022

Ώρες υποδοχής γονέων

Ποιες ώρες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου