Μουσικά Πανεπιστημιακά Τμήματα

Τα τμήματα Μουσικών Σπουδών των πανεπιστημίων της χώρας. Οι σύνδεσμοι ανοίγουν σε νέα καρτέλα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Tμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών