Υ. Α. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

31 Ιανουαρίου 2018

Παρακαλούμε να διαβάσετε τη νέα Υπουργική Απόφαση αριθμ. 10645/ΓΔ4 ΦΕΚ 120 τ.Β/23-01-2018 με θέμα: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.