Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ τάξης Μουσικών Λυκείων

13 Μαρτίου 2018

Γνωστοποίηση δημοσίευσης υπουργικής απόφασης με θέμα: Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ Β΄ 759/5-3-2018).

ΕΞΕ – ΚΠ – 40559 – 2018

ΦΕΚ Β 759_2018 ΤΡΟΠ_ΩΠ ΜΟΥΣΙΚΩΝ_Γ ΓΕΛ_15993