Σχετικά με εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

20 Ιουλίου 2020

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ με ημερομηνία 16/7/2020 και θέμα «Σχετικά με εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς»