Νέα διαδικασία εισαγωγής σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Δήλωση υποψηφίων

22 Φεβρουαρίου 2019

Επισυνάπτονται:

  • Η εγκύκλιος σχετικά με τη νέα διαδικασία εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα
  • Η σχετική Υπουργική Απόφαση
  • Το έντυπο ΠΡΟΔΗΛΩΣΗΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

  • Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι μαθητές που τυχόν ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν την ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ στα Λύκειά τους, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική.
  • Μέχρι τις 4 Μαρτίου τα Λύκεια θα στείλουν στις ΔΔΕ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 (μία σελίδα).
  • Μέχρι τις 7 Μαρτίου οι ΔΔΕ θα στείλουν στο ΥΠΠΕΘ τον ΠΙΝΑΚΑ 2 (μία σελίδα μόνο ηλεκτρονικά).