Ιδρυτικός νόμος Μουσικών Σχολείων

3 Δεκεμβρίου 2011

Ο ιδρυτικός νόμος 1824 των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ296/30-12-1988 τ. Α’ (σελίδες 7-8). Προηγήθηκε η υπουργική απόφαση με το ΦΕΚ649/2-9-1988 τ. Β’.:

FEK649 idrisi, leitourgia MS sel 4

N1824 FEK296 idrisi MS sel 7-8

Nomos_1824_1988_Mous_Sxol