Εγκύκλιος για θέματα οργάνωσης σχολικής ζωής

13 Ιουνίου 2019

Εγκύκλιος για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.