2020-2021 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μουσικών Σχολείων

10 Σεπτεμβρίου 2020

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Μουσικών Σχολείων (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου) σε ισχύ από το 2020-2021.