2015-2016 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων σε ισχύ

11 Απριλίου 2016

Από το σχολικό έτος 2015-2016 τίθεται σε εφαρμογή το τελευταίο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1817-2015 το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο αρχείο.