Συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις στρατιωτικών σχολών 2021

18 Μαΐου 2021

Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 53643/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.».
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» των επισυναπτόμενων εγγράφων.