Μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2020

1 Ιουλίου 2020

Δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο και σχετικό Δελτίο Τύπου για τις διαδικασίες του μηχανογραφικού δελτίου 2020, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 29-6-2020.