Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις Στρατιωτικές Σχολές

22 Απριλίου 2019

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.