Δικαιολογητικά για πανελλαδικές ΓΕΛ 2019 Φ.Α.

20 Μαρτίου 2019

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος που αφορά την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βάσει του Ν.3699/2008.