Διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών & μουσικών μαθημάτων 2020.

5 Ιουλίου 2020

Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 82425/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση ΚΥΑ που αφορά στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2020.»