25-6-2018 Επαναληπτικές εξετάσεις μαθητών Λυκείου Μ.Σ.Θ.

18 Ιουνίου 2018
Τη Δευτέρα 25/6/2018 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τους μαθητές Λυκείου που παραπέμπονται σε μουσικά μαθήματα ως εξής:
9.00 – 11.00 Αρμονία για την Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου

11.00 – 13.00 Οργανολογία Α’ Λυκείου,  Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων Β’ Λυκείου
13.00 – 13.15 ΑΟΕ Α’ Λυκείου