Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων ΜΣΘ 2022

9 Ιουνίου 2022

Οι εισαγωγικές εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 09:20 και να έχουν μαζί τους μία φωτογραφία με το ονοματεπώνυμό τους αναγραμμένο στην πίσω όψη. Μπορούν να συνοδεύονται μόνο από έναν γονέα/κηδεμόνα.
Θα ακολουθήσει η προφορική εξέταση, που θα διεξαχθεί σε ομάδες των πέντε υποψηφίων μαθητών/τριών. Η προφορική εξέταση θα διεξάγεται παράλληλα από δύο επιτροπές. Θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 στις 11:30 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 21 Ιουνίου στις 13:45.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη στο συνημμένο πρόγραμμα ώρα εξέτασης.

Επισυνάπτονται:
– Η εγκύκλιος για την διαδικασία εισαγωγής.
– Το πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την ώρα προφορικής εξέτασης σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν από το Μουσικό Σχολείο (στήλη “ΑΡ. ΠΡ.” του συνημμένου πίνακα).

Μπορείτε να δείτε όλη τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων στo παρακάτω βίντεο:
https://youtu.be/0e7zin_MG_I*
*Σημείωση: οι τίτλοι τραγουδιών που αναφέρονται στο βίντεο (1:31-1:48) είναι ενδεικτικοί και μόνο.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!