Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για μουσικά γυμνάσια

23 Μαΐου 2019

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με θέμα: Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στα Μουσικά Γυμνάσια.