Για τους νεοεισαχθέντες μαθητές της Α΄ γυμνασίου 2022-23: Επιλογή οργάνου, ξένης γλώσσας.

22 Ιουνίου 2022

Οι γονείς και κηδεμόνες των νεοεισαχθέντων μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ γυμνασίου το σχολικό έτος 2022-23 καλούνται να συμπληρώσουν στην παρακάτω φόρμα α) το ατομικό όργανο επιλογής και β) τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν.

Διευκρίνιση: Παρακαλείσθε να δηλώσετε τρία όργανα επιλογής κατά σειρά προτίμησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω φόρμα.
Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση 20923/Δ2 “Λειτουργία Μουσικών Σχολείων”:
προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα κατάταξης μαθητή του σχολείου σε όργανο επιλογής μιας από τις τρεις προτιμήσεις του ή σε άλλο, κατόπιν ενημέρωσης του κηδεμόνα του.

https://docs.google.com/forms/d/1F4s6NZQIKpyzkCkNRJUACEfzV3rFywF27LsoQL4Z_Qo/edit?ts=62b2c214