ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 2018: πρόγραμμα γραπτών & προφορικών

10 Ιουνίου 2018

20-6-2018 ώρα προσέλευσης όλων των υποψηφίων στις 8 π.μ. και στις 10 π.μ. θα ξεκινήσει η ακρόαση του CD.

Στο συνημμένο πρόγραμμα θα βρείτε την ώρα της προφορικής εξέτασεις του κάθε υποψηφίου, ανάλογα με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

ΦΕΚ για τις εισαγωγικές εξετάσεις 2018.

Διαδικασία εισαγωγής 2018-2019.