Εισαγωγικές εξετάσεις ΜΣΘ 2021

8 Ιουνίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ τάξη Γυμνασίου θα διεξαχθούν στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ( Εγνατίας 118, 55535, Πυλαία) από 23 έως 25 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα σας αποσταλεί στα προσωπικά σας e-mail. 

Για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2021-2022 ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στα παρακάτω συνημμένα:
α) Η με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β ́ 878)
β) Η με αρ. πρωτ. 46287/Δ2/22-04-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) Η με αρ. πρωτ. 63805/Δ2/02-06-2021 Υ.Α. « Εισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών»