Εισαγωγικές Εξετάσεις 2021-2022

29 Απριλίου 2021

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.