Εισαγωγικές εξετάσεις – ΑΙΤΗΣΕΙΣ έως 31-5-2018

30 Απριλίου 2018

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις: 2-31 Μαΐου 2018.
Διενέργεια εξετάσεων: 20-25 Ιουνίου 2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάψετε και μία πρόσφατη φωτογραφία του υποψήφιου/της υποψήφιας.