Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων 2019

21 Ιουνίου 2019

Συνημμένα τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Παρακαλούνται οι γονείς των εισακτέων να προσέλθουν στη γραμματεία του σχολείου την Τρίτη 25/6 ή την Τετάρτη 26/6 από τις 8.00 ως τις 12.00, προκειμένου να εφοδιασθούν με το υπηρεσιακό σημείωμα που θα επιτρέψει την εγγραφή του μαθητή/μαθήτριας στο σχολείο μας. Όσοι γονείς δεν προσκόμισαν λογαριασμό ΔΕΚΟ  που να αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας, να φέρουν ένα  αντίγραφο.

Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικώς.