8-10/4/2016 Πανελλήνιο Συνέδριο “Σχολική Βία και Εκφοβισμός” στο ΜΣΘ

6 Απριλίου 2016

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: “Σχολική Βία και Εκφοβισμός”. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο χώρο τού Μ.Σ.Θ. τις ημέρες Παρασκευή 8/4, Σάββατο 9/4 και Κυριακή 10/4, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Θα συμμετάσχει επίσης το σύνολο Νεότερης Μουσικής του Μ.Σ.Θ. Υπεύθυνοι καθηγητές μουσικού συνόλου: κ. Πρατσινάκης Δ., Κωνσταντινίδης Α.