15-1-2015 Συναυλία φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Μ.Σ.Θ.

9 Ιανουαρίου 2015

Συναυλία φοιτητών της τάξης κοντραμπάσου και μουσικής δωματίου του Τμήματος Μουσικης Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πέμπτη 15-1-2015 και ώρα 13.35-14.15

Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης