Ηχογραφήσεις μαθητών τάξης πιάνου Χατζημηνάογλου Κ., 2020-2021

7 Ιουνίου 2021

Εξ αποστάσεως διδασκαλία και ηχογραφήσεις μαθητών. Τάξη πιάνου Χατζημηνάογλου Κ. 2020-2021.
Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/la9oqFK5w5o