2013-2014 “Ηχοχρωματικές γέφυρες παράδοσης”

25 Ιανουαρίου 2014

Tίτλος Έργου Etwining 2013-2014
ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Music Colour bridges of traditions

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Theodor Tsampatzidis, Music School of Thessaloniki Greece, Ελλάδα
Georgia Petrou Evripidou, Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα – Lyceum Ag. Spyridonas, Κύπρος
Livia Casamassima, Istituto Comprensivo D’Onofrio, Ιταλία
Natasha Djurkova, SOU “Ekzarh Antim I”, Βουλγαρία

ΣΤΟΧΟΙ
Το έργο αποσκοπεί
• Στην ενεργή συμμετοχή των νέων πάνω στη διατήρηση της μουσικής κουλτούρας και στην κατανόηση της κουλτούρας των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών
• Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την υποστήριξη δράσεων νέων πάνω στον άξονα της μουσικής με συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις μη τυπικής μάθησης
• Στη συνεργασία νέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για προώθηση και παρουσίαση της πολιτιστικής ταυτότητας
• Στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι οι νέοι είναι Eυρωπαίοι πολίτες και συνεχιστές της μουσικής παράδοση και της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Στην εμβάθυνση και μελέτη των διαφορών και ομοιοτήτων της μουσικής Ευρωπαϊκών χωρών
• Στην κατανόηση της διαφορετικότητας της κουλτούρας κάθε χώρας, στην οποία οι νέοι παίζουν καθοριστικό ρόλο
• Στην οικοδόμηση μιας πολυπολιτισμικής συνεργασίας με άξονα τη μουσική με απόλυτο σεβασμό στις πολιτιστικές αξίες κάθε χώρας
• Στη ενεργή δημιουργική συμμετοχή νέων με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες και την ομαλή ένταξή τους σε ομάδες νέων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρουσίαση και διδασκαλία παραδοσιακής μουσικής από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες από τους συμμετέχοντες
• Δημιουργία, καταγραφή και εκτύπωση παρτιτούρων παραδοσιακής μουσικής Ευρωπαϊκών χωρών
• Μουσική σύμπραξη και διδασκαλία μέσω βιωματικής μάθησης σε μουσικά εργαστήρια
• Επισκέψεις σε πολιτιστικούς φορείς
• Παρουσίαση ανοιχτής εκδήλωσης
• Ψηφιακή ηχογράφηση μουσικού υλικού
• Προβολή αποσπασμάτων από κινηματογραφικές ταινίες, συναυλίες παραδοσιακής μουσικής με χρήση παραδοσιακής μουσικής και ανάλυση των μουσικών ηχοχρωμάτων
• Ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μελοποίηση πάνω στα ηχοχρώματα κλιμάκων της παράδοσης.
Παρουσίαση υλικού σε εκδηλώσεις
Ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του έργου
Δημοσίευση και διοχέτευση Δελτίων τύπου σε τοπικά κανάλια και ραδιόφωνο.
Δημοσίευση αποτελεσμάτων έργου στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.

Συμμετέχει το σύνολο Ψαλτικού χορού Μ.Σ.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής: π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης