2007-2009 “Δημιουργία ψηφιακής μουσικής βιβλιοθήκης”

2 Δεκεμβρίου 2011

«Δημιουργία ψηφιακής μουσικής βιβλιοθήκης με δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με προβλήματα όρασης»

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 16-19 (έτος υλοποίησης έργου 2007-2009)
Συντονιστής-υπεύθυνος εκπόνησης έργου: π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης

To έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 ανάμεσα στο Σχολείο  Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “A.Lamarmora e N. Canelles” που βρίσκεται στην Ιταλία  με υπεύθυνη την καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας Susanna Pizzati και στο Μουσικό Σχολείο  Θεσσαλονίκης με υπεύθυνους τους  καθηγητές μουσικής π. Θεόδωρο Τσαμπατζίδη (Ειδική μουσική αγωγή) και Αγγελική  Κρίσιλα  (χορωδία). Στη συνεργασία αυτή συμμετείχαν από την πλευρά του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και μαθητές με προβλήματα όρασης και η Χορωδία Ευρωπαϊκής μουσικής του Σχολείου.
Είναι σημαντικό ότι το ψηφιακό  περιεχόμενο της βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμο και σε μαθητές με προβλήματα όρασης, καθώς θα διατίθεται σε μουσικό κώδικα Braille. Πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία μουσικής Braille. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα στον τομέα συνεκπαίδευσης μαθητών με ή χωρίς μειωμένη όραση, καθώς οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται. Μαθητές χωρίς οπτική ανεπάρκεια έμαθαν να μεταγράφουν μουσική σε μορφή Braille για μαθητές με προβλήματα όρασης και να συνεργάζονται με εκπληκτικά αποτελέσματα σε μουσικές εκδηλώσεις.
Κορυφαίο γεγονός της συνεργασίας των σχολείων αποτελεί η μουσική  παραγωγή και πρώτη παρουσίαση ύμνου eTwinning, οι στίχοι του οποίου τονίζουν την αξία της αδελφοποίησης και εκπόνησης έργων eTwinning.  

Βασικοί συντελεστές-μαθητές
Γ. Νευροκοπλής, υπεύθυνος ηχογράφησης και επεξεργασίας ηλεκτρονικού ηχητικού υλικού
Μ. Κοντοσώρου,  υπεύθυνη μεταφράσεων στην ιταλική και επικοινωνίας με το σχολείο στην Ιταλία
Ε. Ζυγούρη, υπεύθυνη επιλογής και παρουσίασης των μουσικών κειμένων
Κ. Λαζαρίδου, μεταγραφή μουσικής σε Braille με χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ε. Βασιλειάδου,  επιμέλεια μετάφρασης κειμένων στην αγγλική γλώσσα.

O  π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης βραβεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στη δράση  ”Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2010” στον Τομέα του Πολιτισμού για τη «Δημιουργία ψηφιακής μουσικής βιβλιοθήκης με δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Στην τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 στο  Θέατρον, Κέντρο Πολιτισμού  Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254 στην Καλλιθέα έγιναν οι παρουσιάσεις των καινοτομικών έργων που επιλέχθηκαν και την εκδήλωση παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία και απέμεινε τα βραβεία  σε όλους τους διακριθέντες καθηγητές.

[Όλο το υλικό παραχωρήθηκε από τον π. Θεόδωρο Τσαμπατζίδη]