Δράση Αγωγής Υγείας

8 Ιουνίου 2017

AΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

H κ. Παπαδημητρίου Κυριακή, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Θεαγένειου και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης υλοποίησε δίωρα βιωματικά εργαστήρια στα τμήματα Γυμνασίου, με θέμα τη διαχείριση του χρόνου και στα τμήματα Λυκείου, με θέμα τη διαχείριση του άγχους.

Οι μαθητές του Γυμνασίου έγιναν ζωντανά ρολόγια και βίωσαν την έλλειψη χρόνου, ενώ έφεραν τις ανάγκες τους για ύπνο και χαλάρωση. Γέλασαν και ταυτόχρονα συνειδητοποίησαν τι χρειάζεται να αλλάξουν, ώστε να είναι περισσότερο κοντά σε αυτό που τους ευχαριστεί και τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους για μάθηση.

Οι μαθητές του Λυκείου αναπαρέστησαν τις συνθήκες που τους δημιουργούν άγχος και κυρίως τα συναισθήματά τους, ενώ έμαθαν να αναπνέουν βαθιά, να χαλαρώνουν με τη βοήθεια μουσικής και να κρατούν απόσταση από τα συναισθήματα του φόβου, όπως του φόβου της αποτυχίας, καθώς αυτά προηγουμένως δραματοποιήθηκαν και τα είδαν καθαρά.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έγιναν συναντήσεις συναισθηματικής ενδυνάμωσης και χαλάρωσης σε ομάδα διδασκόντων του σχολείου, γεγονός που θεωρείται απαραίτητο, από τη μια λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο πεδίο της καθημερινότητας και από την άλλη στο πλαίσιο επέκτασης μίας προσπάθειας αγωγής υγείας σταδιακά, χωρίς βία, σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Παπαδημητρίου για την συνεχή στήριξη του μαθητών και των διδασκόντων του σχολείου.