Η Ομάδα Μουσειακής Αγωγής στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

6 Ιουλίου 2012

3η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

(Λεωφόρος Στρατού 2, τηλ. 2313.306.400)

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Η τρίτη, κατά σειρά, δραστηριοποίηση του σχολείου μας ως προς τη μουσειακή αγωγή απευθυνόταν στους μαθητές της δευτέρας γυμνασίου και περιελάμβανε παιδαγωγική επίσκεψη με ενεργό μαθητική συμμετοχή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιχειρήθηκε με τρόπο πιο ολοκληρωμένο η σύζευξη της σχολικής πρακτικής διαδικασίας με την εμπειρία της επιμορφωτικής εξόρμησης σε ένα λειτουργικά θεσμικό συλλογικό τόπο διαχείρισης και περισυλλογής της ιστορικής μνήμης. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας, οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου μελέτησαν, με την καθοδήγηση της διδάσκουσας φιλολόγου, κυρίας Π. Χρυσοχόου, την πρώιμη, μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο. Προκειμένου οι παραπάνω γνώσεις να διευρυνθούν και, με την κατάλληλη κριτική επεξεργασία, να γίνουν «κτήμα» των μαθητών μας, οργανώθηκε από πλευράς μας συγκεκριμένη βιωματική δραστηριότητα στο χώρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012.

Οι μαθητές περιηγήθηκαν το χώρο και διερεύνησαν τα διάφορα εκθέματα. Το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα σχετιζόταν με τις προγραμματικές αρετές του Νέου Σχολείου, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές, λειτουργώντας ως «μικροί ιστορικοί», καλούνται να εναρμονίσουν την ιστορική μελέτη με την επιτόπια παρατήρηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μας κλήθηκαν να συντάξουν εντός του Μουσείου «καταλόγους αντικειμένων» και με ένα “παιχνίδι θησαυρού γνώσεων” να εντοπίσουν και να εστιάσουν την προσοχή τους σε ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού. Εν συνεχεία, βάσει της μουσειακής ερευνητικής εμπειρίας τους, αποτύπωσαν στην τάξη τις εντυπώσεις τους σε κείμενα. Το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε καθώς, τόσο κατά την ξενάγηση όσο και μετά την επίσκεψη στο Mουσείο, ο συνάδελφος εικαστικός Δημήτρης Τζοβανάκης ανέπτυξε στους μαθητές πτυχές από την τεχνοτροπία του ψηφιδωτού και της βυζαντινής αγιογραφίας, ανταποκρινόμενος σε ερωτήσεις μαθητών γύρω από τα σχετικά εκθέματα.

Εκτός από τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, οι μαθητές και οι καθηγητές μας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις δύο περιοδικές εκθέσεις που τελούνταν στο χώρο του Μουσείου: α) την έκθεση ζωγραφικής του Ευθύμιου Βαρλάμη, «Ο Χριστός στην Ελλάδα σήμερα» και β) την έκθεση «Βυζάντιο και Άραβες».

Η περιήγηση των μαθητών στο χώρο του Μουσείου ήταν οργανωμένη ανά τμήμα. Συμμετείχαν και τα τρία τμήματα της Β΄ Γυμνασίου (Β1, Β2, Β3). Αρχηγός της επίσκεψης ορίστηκε η κυρία Ε. Τζημούλη. Οι συνοδοί καθηγητές ήταν, κατά αλφαβητική σειρά, οι: Α. Αρζόγλου (Φιλόλογος), Δ. Μανδρίνος (Μουσικός), Ε. Τζημούλη (Φιλόλογος), Δ. Τζοβανάκης (Καθηγητής εικαστικών), Σ. Χασιώτη (Θεολόγος) και Π. Χρυσοχόου (Φιλόλογος).

[Κείμενο: Π. Χρυσοχόου, Ε. Τζημούλη, Α. Αρζόγλου. Το υλικό παραχωρήθηκε από την Α. Αρζόγλου]