16/1/2020 “Εφέ και τεχνικές για μικρούς πιανίστες”

16 Ιανουαρίου 2020

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13.05 – 14.30, στην Βιβλιοθήκη “Κ. Κιατύπη” του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, μαθητές των καθηγητριών πιάνου Ευαγγελίας Μητσοπούλου και Καλλιόπης Χατζημηνάογλου παρουσίασαν “Εφέ και τεχνικές για μικρούς πιανίστες”.