Αναβάθμιση ιστοσελίδας Μ.Σ.Θ.

23 Δεκεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης η ιστοσελίδα του Μ.Σ.Θ. δεν θα λειτουργεί από 29/12 έως 31/12.