Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδ. έτους 2020-2021.

29 Μαΐου 2020

Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 64398/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.»