Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020

15 Μαΐου 2020

Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 53341/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020».