Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

1 Σεπτεμβρίου 2022

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου των μετεξεταστέων μαθητών σχ. έτους 2021-22.