Επικοινωνία γονέων & κηδεμόνων με το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

11 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία σας με το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιείται το e-mail: mousikogiagoneis@gmail.com και τα τηλέφωνα: 2310 300828 και 2310 300630.

Για τον λόγο αυτόν, παρακαλώ ελέγξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε από την παραπάνω διεύθυνση τόσο στο φάκελο “Εισερχόμενα” όσο και στον φάκελο “Ανεπιθύμητα”.

Από την διεύθυνση του ΜΣΘ.