Μήνυμα της Διευθύντριας κ. Ειρήνης Μωσαΐδου 21-10-2017

21 Οκτωβρίου 2017

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

ένας κύκλος τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στο σχολείο μας έχει κλείσει την εβδομάδα αυτή και για το λόγο αυτό επανέρχομαι προκειμένου να σας ενημερώσω για τα μέχρι σήμερα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή των μαθημάτων των παιδιών σας.

Από τις 11 μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου ανέλαβαν υπηρεσία σταδιακά τρεις εκπαιδευτικοί ατομικών οργάνων και ένας θεωρητικών Βυζαντινής ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου δηλαδή με απασχόληση 15 ωρών εβδομαδιαίως (κανονάκι, ούτι, κοντραμπάσο, θεωρητικά παραδοσιακής μουσικής και Βυζαντινή χορωδία). Ανέλαβαν, επίσης, υπηρεσία έξι μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλύπτουν τα κενά που υπήρχαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς στα φιλολογικά μαθήματα, τα μαθηματικά, αγγλικά, πληροφορική, ερευνητική εργασία, φυσικές επιστήμες, οικονομικές, πολιτικές και νομικές επιστήμες. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε να καλυφθούν τα τελευταία κενά τα οποία αφορούν τις έξι ώρες κοινωνιολογίας, πέντε ώρες γυμναστικής και εννιά ώρες θεατρολογίας ώστε να λειτουργήσουμε πλέον με το πρόγραμμα της Γενικής Παιδείας πλήρως αναπτυγμένο.

Σε ό,τι αφορά στη Μουσική Παιδεία:

α) στα θεωρητικά μαθήματα μας απομένουν τρεις ώρες στην Ευρωπαϊκή και τρεις στη Βυζαντινή μουσική,

β) στο Ατομικό Όργανο Επιλογής, ως σχολείο, έχουμε συνολικά 1144 ώρες διδασκαλίας. Οι ώρες αυτές κατανέμονται ανά τμήμα πάνω στο ωρολόγιο πρόγραμμα των 42 ωρών εβδομαδιαίως σε συνδυασμό με το πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Είναι ο λεγόμενος Διαμελισμός. Από τις ώρες αυτές, το μόνιμο προσωπικό του Μ.Σ.Θ. μαζί με τους αποσπασμένους από την αρχή του σχολικού έτους μπορούν να καλύψουν τις 802 ώρες. Αν αφαιρέσουμε τις ώρες κατά τις οποίες από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς ορισμένοι απασχολούνται ως υπεύθυνοι Μουσικών Συνόλων, οι ώρες που απομένουν για τη διδασκαλία του Ατομικού μουσικού οργάνου είναι 744, αριθμός που δημιουργεί ελλειμματική δυνατότητα κάλυψης του μαθήματος του ατομικού οργάνου. Ως εκ τούτου ζητούμε συνεχώς κάλυψη από αναπληρωτές και ωρομισθίους.

γ) Για το μάθημα των Μουσικών Συνόλων, το οποίο λειτουργεί από την αρχή του σχολικού έτους, ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία των πρώτων συναντήσεων κατά τις οποίες οι μαθητές συνεργάζονται με τους Υπεύθυνους των Συνόλων προκειμένου να ενταχθούν σε κάποιο από αυτά. Μέχρι σήμερα, μόνο ελάχιστοι μαθητές δεν έγιναν δεκτοί στο Σύνολο της επιλογής τους για διάφορους λόγους και τοποθετήθηκαν εκεί όπου υπήρχε η δυνατότητα. Σημειωτέον ότι, λόγω του σχηματισμού λιγότερων Συνόλων από ό,τι οι ανάγκες του σχολείου, η Διεύθυνση ζήτησε από τους υπεύθυνους των Συνόλων να αποδεχτούν όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν ξεπεραστεί οι αριθμοί που αρχικά δηλώθηκαν. Ευελπιστούμε ότι οι αναπληρωτές που περιμένουμε θα πλαισιώσουν τα υπάρχοντα Σύνολα ή θα συγκροτήσουν νέα ώστε να απορροφήσουν περισσότερους μαθητές με βάση την οργανοχρησία που απαιτείται.

Για όλα τα παραπάνω που αφορούν στα κενά, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά σε κάποιες παραμέτρους που επηρεάζουν αντικειμενικά τη λειτουργία του σχολείου.

α) Ο αριθμός των μαθητών αυξάνει κάθε χρόνο. Φέτος δημιουργήθηκε τρίτο τμήμα στη Γ΄ Λυκείου και εγκρίθηκαν τα ολιγομελή τμήματα των Προσανατολισμών. Τα δύο αυτά γεγονότα, απολύτως θετικά για το παιδαγωγικό προφίλ του σχολείου, δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας στο σχολείο ως προς την κτιριακή υποδομή του. Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης σήμερα ασφυκτιά, δεν έχει τόσες αίθουσες όσες χρειάζεται για να λειτουργήσει με άνεση. Κάποιες προτάσεις για δημιουργία νέων χώρων δεν υλοποιήθηκαν για λόγους τυπικών διαδικασιών. Μόνο με μια ιδιαίτερα συνδυαστική προσπάθεια προγραμματισμού των μαθημάτων φθάνουμε σε λύσεις, που δεν θεωρούμε μεν ότι είναι οι καλύτερες, είναι όμως σωτήριες για την πραγματοποίηση τους.

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, από την αρχή του έτους, πριν ακόμη το σχολείο μπει σε κανονικούς ρυθμούς και αντιμετωπίσει όλες τις εγγενείς δυσκολίες του, ακούω κάποια σχόλια δυσμενή και ανυπόστατες εξηγήσεις για το έργο του Μ.Σ.Θ. Διαβάζοντας, επίσης, την ημερήσια διάταξη της αυριανής Συνέλευσής σας, διαπιστώνω με λύπη μου μια τάση για ανάδειξη προβλημάτων άλλοτε αντικειμενικών και άλλοτε περιστασιακών, τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε. Το Μουσικό Σχολείο, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, πάντα είχε κάποια προβλήματα σε διάφορους τομείς, γνωστά από το μακρύ παρελθόν του. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, το πρόθεμα δυσ- μπροστά από τη λέξη λειτουργία (δυσλειτουργία του σχολείου) και ο χαρακτηρισμός “φλέγον” μάλλον πυροδοτεί καταστάσεις παρά καταδεικνύει μια ειρηνική διάθεση για συνεργασία προς επίλυση προβλημάτων εκεί όπου ο κάθε φορέας είναι αρμόδιος να το κάνει.

Θα ήθελα, λοιπόν να σας παρακαλέσω να μη συμμετέχετε σε αυτή τη διασπορά αρνητικών μηνυμάτων που μόνο κακό επιφέρει στο σχολείο. Προβλήματα και δυσκολίες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι τι αναδεικνύουμε και πώς. Η όσο το δυνατόν καλύτερη και συντομότερη επίλυσή τους μπορεί να επέλθει μόνο με τη συνεργασία που περιβάλλεται από καλή διάθεση όλων των μερών. Κάθε άλλη προσπάθεια δεν έχει θέση μέσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η Διευθύντρια

Ειρήνη Μωσαΐδου