Προς μαθητές Α Λυκείου, για το 2018-2019 – ΑΔΥΜ

21 Μαΐου 2018

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-2019 θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Λυκείου να ενημερωθούν για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και την υποχρέωση προσκόμισής του στη σχολική μονάδα. Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το συνημμένο αρχείο [Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή] θα πρέπει να συμπληρωθεί και να προσκομισθεί στο σχολείο (στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής) υπογεγραμμένο από ιατρό, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-19 προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Σημειώνεται ότι το ΑΔΥΜ έχει ισχύ τρία (3) σχολικά έτη, και θα συνοδεύει τους μαθητές καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα.