Για τους νεοεισαχθέντες μαθητές της Α΄ γυμνασίου & τους μαθητές της Α΄ λυκείου 2023-24: Α.Δ.Υ.Μ.

19 Ιουλίου 2023

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου και στην Α’ τάξη Λυκείου να ενημερωθούν για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και την υποχρέωση προσκόμισής του στη σχολική μονάδα. Για να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.

Το συνημμένο αρχείο [Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή] θα πρέπει να συμπληρωθεί και να προσκομισθεί στο σχολείο (στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής) υπογεγραμμένο από ιατρό, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Σημειώνεται ότι το ΑΔΥΜ έχει ισχύ τρία (3) σχολικά έτη, και θα συνοδεύει τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα.