Απολύμανση στο σχολείο

10 Μαΐου 2020

Φωτογραφίες από τη διαδικασία απολύμανσης του σχολείου στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον, Σάββατο 9/5/2020.