5/3/2021 Διαδικτυακή εκδήλωση «Ζήσε χωρίς Εκφοβισμό»

3 Μαρτίου 2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ διοργανώνει Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα: «Ζήσε χωρίς Εκφοβισμό». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05‐03‐2021 και ώρα 17:30 μ.μ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα.