4/6/2021: Παρουσίαση του Hong Kong Baptist University Department of Music, Faculty of Arts

8 Ιουνίου 2021

Την Παρασκευή 4/6/2021, την 5η και 6η διδακτική ώρα, πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης τού ΜΣΘ διαδικτυακή παρουσίαση τού Hong Kong Baptist University Department of Music, Faculty of Arts και ενημέρωση για τις υποτροφίες προπτυχιακών φοιτητών. Ακολούθησε συζήτηση.
Η παρουσίαση έγινε από τον Στέλιο Δήμου, παλαιό απόφοιτο του ΜΣΘ που σήμερα διδάσκει στο παραπάνω πανεπιστήμιο ως Research Assistant Professor – Department of Music. Την παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες τού λυκείου μας.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Λουκία Σβορώνου, Λευκή Εφραιμίδου.