Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μ.Σ.Θ.

10 Σεπτεμβρίου 2014

Προβολή σε PDF

Α. Πρωινή συγκέντρωση – Φοίτηση μαθητών

 1. Όλοι οι μαθητές προσέρχονται χωρίς καθυστέρηση στην πρωινή συγκέντρωση του Σχολείου.
 2. Οι µη συμμετέχοντες στην πρωινή προσευχή: αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι (δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα), οφείλουν να σέβονται, µε το ύφος και τη στάση τους, την ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών τους.
 3. Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή τη λήξη του διαλείμματος. Μετά την προσέλευση του διδάσκοντος δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγγραφη έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου ή του αναπληρωτή του.
 4. Η φοίτηση των μαθητών, καθώς και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος και των οργανωμένων από το σχολείο δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικές.
 5. Ενδιάμεσες απουσίες δε δικαιολογούνται παρά µόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης.
 6. Οι μαθητές παραμένουν εντός του σχολείου, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, από την έναρξη μέχρι τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Έξοδος από τον χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με άδεια της Διεύθυνσης.
 7. Στα διαλείμματα οι μαθητές ανοίγουν τα παράθυρα των αιθουσών και βγαίνουν στην αυλή ή, εφόσον δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, στους εσωτερικούς ή στεγασμένους χώρους.
 8. Παραμονή μέσα στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου ή διακοπή των μαθημάτων από γονείς και εξωσχολικούς δεν επιτρέπεται, εκτός και αν απαιτείται από τις μαθησιακές διαδικασίες. Πληροφορίες για τη φοίτηση των μαθητών δίνονται από τη Διεύθυνση ή τους καθηγητές κατά τις ώρες της προγραμματισμένης υποδοχής των γονέων.
 9. Κατανάλωση υγρών (εκτός από νερό) και τροφίμων δεν επιτρέπεται: κατά την πρωινή συγκέντρωση, μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη και στο αμφιθέατρο.

B. Εμφάνιση – Συμπεριφορά μαθητών

 1. Κάθε μαθητής επιδεικνύει τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους καθηγητές, τους συμμαθητές του, το προσωπικό του Μ.Σ.Θ., τους γονείς, τους οδηγούς και τους διάφορους φιλοξενούμενους, καθώς και προς τον χώρο του Σχολείου και τα μέσα μεταφοράς.
 2. Κατά τη μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία οι μαθητές κάθονται σε ορισμένη θέση, δένονται με ζώνη ασφαλείας και συμπεριφέρονται κόσμια.
 3. Η εμφάνιση και η συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι προκλητική και σε κάθε περίπτωση συνάδει με τα όρια της κοσμιότητας και της ευπρέπειας.
 4. Οι μαθητές φροντίζουν ώστε όλοι οι χώροι του Σχολείου: αίθουσες, εργαστήρια, αυλή, γυμναστήριο, αίθουσα θεάτρου και ιδιαίτερα οι χώροι υγιεινής να διατηρούνται καθαροί. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή κανενός είδους συνθήματος στον χώρο του Σχολείου.
 5. Η διατήρηση της τάξης και της ησυχίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, η αρμονική συνεργασία σε πνεύμα αλληλοεκτίμησης, σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι ευθύνη τόσο των διδασκόντων όσο και των μαθητών.
 6. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, αντιμετωπίζονται από τον Διευθυντή ή τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Η διέλευση των μαθητών από τα γραφεία των καθηγητών ή η παραμονή τους εκεί δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους καθηγητές.
 8. Κάθε φθορά που συμβαίνει µε ευθύνη μαθητή αντιμετωπίζεται και αποκαθίσταται από τον ίδιο ή το συμβούλιο του τμήματος, χωρίς καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει και για τα μουσικά όργανα που δανείζονται οι μαθητές.
 9. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων μέσα στον χώρο του σχολείου, καθώς και των μικροσυσκευών ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης, ραδιοφώνου κ.ά., εκτός και αν αυτό απαιτείται από τις μαθησιακές διαδικασίες.
 10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανέναν χώρο του Σχολείου, καθώς και σε χώρους όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις του.

Γ. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων και Κηδεμόνων

 1. Οι διδάσκοντες, στα όρια των αρμοδιοτήτων τους και σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνεργάζονται µε τους γονείς και τους κηδεμόνες για θέματα συμπεριφοράς και σχολικής επίδοσης των μαθητών, σύμφωνα µε τον σχετικό προγραμματισμό.
 2. Θέματα που αφορούν ευρύτερα τη σχολική κοινότητα αναπτύσσονται σε ιδιαίτερη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου και της Διεύθυνσης του Σχολείου.
 3. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια όλων των παραγόντων του Σχολείου (διδάσκοντες, μαθητές, γονείς) είναι η διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας και η αποφυγή πολώσεων και ασυμβίβαστων αντιθέσεων.

Από τον Σύλλογο Διδασκόντων Μ.Σ.Θ.