Κτίριο-Αίθουσες

17 Σεπτεμβρίου 2018

Το κυρίως κτίριο του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει υπόγειο χώρο, ισόγειο και πρώτο όροφο.

Αποτελείται από αίθουσες χωρητικότητας 16 – 24 μαθητών για τη διεξαγωγή των γενικών μαθημάτων και των θεωρητικών μαθημάτων ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής.

Στις παραπάνω αίθουσες συμπεριλαμβάνονται:

  • τα εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστημών και εικαστικών
  • αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων μουσικής παιδείας
  • αίθουσα χορωδίας
  • αίθουσα ορχήστρας

Η διδασκαλία των ατομικών μουσικών οργάνων διεξάγεται σε μικρές αίθουσες των 12 τ.μ. περίπου.

Κτίριο
Αίθουσες