Αίθουσα δανεισμού και φύλαξης μουσικών οργάνων

17 Σεπτεμβρίου 2018

Στο σχολείο μας υπάρχει αίθουσα φύλαξης ατομικών οργάνων όπου οι μαθητές αφήνουν προς φύλαξη τα δικά τους μουσικά όργανα.

Όσοι μαθητές δεν μπορούν άμεσα να αγοράσουν μουσικό όργανο, έχουν τη δυνατότητα ύστερα από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου να δανειστούν το μουσικό όργανο επιλογής τους, εφόσον το σχολείο το διαθέτει και να το κρατήσουν με ευθύνη των γονέων τους για αρκετό χρονικό διάστημα στο σπίτι τους προκειμένου να μελετούν.